Terug naar hoofdmenu Raamposters en zo Terug naar de bovenkant van de pagina

Hoezo "Stem vóór de deelgemeente"?

Bij de verkiezingen op 7 maart worden mensen uitgenodigd om zowel voor de gemeenteraad én de deelgemeenteraad te stemmen. U kunt natuurlijk op verschillende partijen stemmen. Bijvoorbeeld op een SP-er voor in de Gemeenteraad en een CDA-er voor de Deelgemeenteraad. In de deelraden kom je politici uit het hele spectrum tegen. Bijvoorbeeld SP-ers die niet alleen maar "tegen" stemmen, maar met positieve en constructieve oplossingen komen. PvdA-ers die heel goed op de centen passen. GroenLinks-ers die niet alleen maar de hype volgen, maar vooruit kijken en goed koers houden om dat doel te bereiken. D66-ers die zich niet alleen maar bezighouden met "bestuurlijke vernieuwing", maar inhoudelijk sterk zijn op bijvoorbeeld jeugdbeleid.

Gebleken is dat mensen soms een stem achterwege laten. In 2002, de "raadsverkiezingen van Fortuyn", brachten van de 453.140 opgeroepen kiezers 248.217 een stem uit voor de gemeenteraad, en 241.132 voor de deelgemeenten. Een verschil van 7.085 stemmen. "Niet veel", kunt u zeggen, maar de Stadspartij zit in de gemeenteraad met totaal 6.098 stemmen, de ChristenUnie/SGP met 6.834 stemmen, en de SP met 9.815 stemmen. Hoewel niet rekenkundig verantwoord zou je kunnen zeggen dat de niet-stemmers één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigen.

De stembusuitslagen van 2002, maar ook de opkomst en uitslag van het Europees Referendum, de Provinciale Statenverkiezingen (weet u nog, 11 maart 2003? Opkomst in Rotterdam 36,5%), de Europese Verkiezingen (10 juni 2004, opkomst 39,3%), de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (meerdere data geweest wegens onregelmatigheden, opkomst laat zich raden), laten zien dat men niet zo maar meer een (digitaal) kruisje zet. Stemrecht is mooi, maar men maakt er geen gebruik van als men niet weet waar het over gaat. Het is ook niet voor niets dat deelraadsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen nu op één dag vallen. De ervaringen met lage opkomst uit de begintijd van de deelgemeenten zijn niet vergeten.

Argumenten

Het stadsbestuur van Rotterdam is er niet in geslaagd om een stevige hervorming van de deelgemeenten op stapel te zetten. Met de discussie in de Rotterdamse politieke partijen is de strijd niet gestreden: het is aan de kiezer op 7 maart. Stemt zij/hij op een partij die de deelgemeenten wil afschaffen? Stemt zij/hij op een protestpartij? Of stemt zij/hij alleen voor de Gemeenteraad en níet voor de Deelgemeenteraad? Waardoor na 7 maart de kans aanwezig is dat partijen die al kritisch stonden tegenover de deelgemeenten bijval krijgen van andere partijen die zich door de kiezers op de vingers voelen getikt, en het deelgemeentesysteem in Rotterdam tot het verleden behoort? En burgers die in de toekomst iets willen verbeteren aan hun woonomgeving zich moeten melden bij een ambtenaar op het Stadhuis, omdat gemeenteraadsleden het nu eenmaal te druk hebben voor langdurig verzakte woonstraten, scheve lantaarnpalen, rondhangende jeugd op dat ene pleintje, de buurtdictator die het subsidiegeld van de bewonersorganisatie alleen voor haar/zijn eigen hobby houdt en andere buurtbewoners het nakijken geeft, enzovoort?

De website StemVoorDeDeelgemeente.nl wil helpen Rotterdammers overtuigd vóór de deelgemeenten te laten stemmen, bij voorkeur door een stem op een van de partijen die de deelgemeenten een warm hart toedragen. Een warm hart, maar kritisch, en zonder het kind met het badwater weg te gooien.

Het verbeteren van de Rotterdamse deelgemeenten kan bijvoorbeeld door:

  • Deelgemeenten minder te laten vergaderen waar geen publiek bij is of publiek op af komt. Minder vergaderingen tussen deelgemeenten, deelgemeenten en gemeente, binnen deelgemeenten. Geen "democratie voor de bühne", wat vaak ook nog een lege bühne is.
  • Deelgemeenten samen te voegen.
  • Het aantal deelraadsleden, gemeenteraadsleden, deelgemeentelijke wethouders (portefeuillehouders) terug te brengen (na een motie van GroenLinks, met tegenstem van VVD en CDA, doen in Hillegersberg-Schiebroek sinds 2004 twee bestuurders het werk waar er vroeger vier voor waren!).
  • Te snoeien in die groep ambtenaren bij deelgemeenten en gemeente die vooral elkaar aan het werk houden, dubbel werk doen, of werk doen wat in de praktijk geen of weinig effect heeft op het leven en werken in Rotterdam.
  • Taken en verantwoordelijkheden op het laagste niveau te leggen, zo dicht mogelijk en zichtbaar mogelijk voor de burger.
  • Duidelijke taken neer te leggen bij zowel de Gemeente als de Deelgemeenten, zodat bestuurders en ambtenaren elkaar niet voor de voeten lopen, en burgers weten waar ze terecht kunnen met vragen, klachten en opmerkingen.
  • Deelgemeenten, en ook de Gemeente, te verplichten om goed om te gaan met geïnvesteerd (belasting)geld. Dus: niet een park aanleggen en vervolgens erachter komen dat het niet kan worden onderhouden. Niet een mooie jeugdvoorziening openen en dan merken dat er menskracht en middelen nodig zijn om de ruimtes gevuld te houden, ook buiten "kantooruren".
  • Deelgemeenten niet in een bestuurlijke spagaat te brengen. Rotterdamse problemen moeten inderdaad worden opgelost door alle bestuurders, maar laat deelgemeenten de rol ook als ambassadeurs en vertegenwoordigers van de eigen inwoners. Probeer niet invloed, inspraak en instemming te vermengen als het gaat om de verdeling van bereikbare huisvesting, infrastructuur (trams, buslijnen, grote wegen), oplossingen tegen overlast (drugsverslaafden, onhandelbare jongeren, "asociale" Rotterdammers). Het hoort bij een slagvaardig gemeentebestuur om soms deelgemeenten te passeren; het hoort bij deelgemeenten om op te komen voor de eigen inwoners (kiezers, immers!).

Conclusie

Tips om deze site te verbeteren zijn welkom. De hier genoemde voorbeelden komen uit vele websites van allerlei politieke richtingen en organisaties.

PromotiemateriaalAls u voorstander bent van de deelgemeenten, kies zelf dan de partij die het meest uw belangen dient. In de Gemeenteraad, en in de Deelgemeenten. Aangenomen dat er mensen hun stem voor de deelgemeenten zullen gebruiken als een soort referendum (een niet-stem geeft hun mening weer), kan uw dubbele stem juist dat beeld corrigeren. Een hoge opkomst is dan ook van belang. Gebruik eventueel promotiemateriaal om anderen te motiveren hetzelfde te doen.

StemVoorDeDeelgemeente.nl is een initiatief van Joost Smits, politiek actief in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek. Contact opnemen is gewenst, klik hier.

Bezoek ook eens de EerlijkWonen.nl - Uw moderne en betaalbare huurwoning voor 200 Euro website. Uw moderne en betaalbare huurwoning voor 200 Euro.

Toelichting op de "verkiezingen van Fortuyn", de gemeenteraadsverkiezingen van 2002:

Ja, het waren de verkiezingen van Fortuyn, en mensen zochten op de kieslijsten in de meeste deelgemeenten tevergeefs naar Fortuyn's partij. Van 1998 zijn er centraal geen stembusresultaten van alle deelgemeenten beschikbaar. Op dit moment heb ik alleen die van Hillegersberg-Schiebroek. Daar werden in 1998 30.890 kiezers opgeroepen. Daarvan brachten 18.587 een geldige stem uit voor de deelraad, en 18.595 voor de gemeenteraad. Slechts 8 stemmen verschil. Om te vergelijken, in 2002 werden in dezelfde deelgemeente 31.773 kiezers opgeroepen met 20.876 stemmen voor de deelraad en 21.172 stemmen voor de gemeenteraad. Dus 296 verschil, terwijl de Stadspartij in 2002 in Hillegersberg-Schiebroek al 465 stemmen kreeg, de ChristenUnie/SGP 532 en de SP 630. We kunnen dus stellen dat Hillegersberg-Schiebroek tamelijk trouw beide stembussen vult, niet typisch voor heel Rotterdam. Het zou interessant zijn de uitslagen van de deelraadsverkiezingen van heel Rotterdam voor 1998 te hebben. Die van de gemeenteraad heb ik al.